როგორ მოვახერხოთ ის, რომ ბავშვებმა არ შეწყვიტონ კითხვა და სწავლა ზაფხულის განმავლობაში და დანაკარგის გარეშე, სათანადო მზაობით შეუდგნენ მომდევნო სასწავლო წელს?... იხილეთ ვრცლად >>>
რესურსები
ვებინარები
× ბიზნეს უნარ-ჩვევები წიგნები და გაზეთები აუდიო წიგნები სამუშაო ბარათები დაწერე მოთხრობა მათემატიკური თამაშები კითხვის და მათემატიკის პლაკატები მშობელთა ჩართულობის ბარათები

ვინ ვართ ჩვენ?

www.kargiskola.ge წარმოადგენს პორტალს, სადაც თავმოყრილია დაწყებითი 1-6 კლასების კითხვისა და მათემატიკის მრავალფეროვანი / ინოვაციური საგანმანათლებლო სწავლებისა და სასწავლო მეთოდური ინტერაქტიური რესურსები. პორტალის მეშვეობით დაწყებითი კლასების მასწავლებელს შეუძლია ელექტრონული e-კურსების გავლა, გაკვეთილის გეგმის ჩამოტვირთვა, საბავშვო წიგნებისა და თამაშების გამოყენება ჯგუფური, ინდივიდუალური თუ საკლასო მუშაობისთვის (რესურსები მასწავლებლებისთვის). ასევე, საკლასო შეფასების სივრცეში, მასწავლებელს შეუძლია გაეცნოს განმავითარებელი შეფასების მრავალ ტექნოლოგიას, პრაქტიკას და E-Assess-ის მეშვეობით დაგეგმოს, ჩაატაროს დიაგნოსტიკური ტესტრირება და გაანალიზოს შედეგები. ვისთვის არის ეს? www.kargiskola.ge-ს რესურსების პორტალი განკუთვნილია დაწყებითი კლასების ქართული ენის, ქართული, როგორც მეორე ენის და მათემატიკის მასწავლებლებისთვის და სკოლის დირექტორებისთვის.(რესურსები დირექტორისთვის). პორტალი 2015-2016 აკადემიური წლის განმავლობაში ხელმისაწვდომია G-PriEd-ის ყველა პარტნიორი სკოლისთვის

ვრცლად